Luyện Dịch Việt Anh - Minh Thu - Nguyễn Hòa

Cuốn sách "Luyện Dịch Việt Anh" của tác giả Minh Thu - Nguyễn Hòa giúp chúng ta rèn luyện kỹ năng dịch từ tiếng việt sang tiếng anh thông qua nắm vựng các nguyên tắc cơ bản khi dịch Việt - Anh, các từ khó khi dịch từ việt sang anh cũng như các từ vựng dành cho việc dịch nghĩa.

Luyện Dịch Việt Anh - Minh Thu - Nguyễn Hòa

Cuốn sách "Luyện Dịch Việt Anh" của tác giả Minh Thu - Nguyễn Hòa giúp chúng ta rèn luyện kỹ năng dịch từ tiếng việt sang tiếng anh thông qua nắm vựng các nguyên tắc cơ bản khi dịch Việt - Anh, các từ khó khi dịch từ việt sang anh cũng như các từ vựng dành cho việc dịch nghĩa.

Luyện Dịch Việt Anh - Minh Thu - Nguyễn Hòa

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí