Chữ ký bội và ứng dụng trong giao dịch hành chính

Trước hết em xin được bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy giáo hướng dẫn -  Đại học công nghệ, đại học quốc gia Hà Nội. Trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp của em, thầy đã dành rất nhiều thời gian quí báu của mình để tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, định hướng cho em trong việc nghiên cứu, hoàn thành đồ án.Chữ ký bội và ứng dụng trong giao dịch hành chính

Chữ ký bội và ứng dụng trong giao dịch hành chính

Giới thiệu đồ án tốt nghiệp "Chữ ký bội và ứng dụng trong giao dịch hành chính":

Trước hết em xin được bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc đối với thầy giáo hướng dẫn -  Đại học công nghệ, đại học quốc gia Hà Nội. Trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp của em, thầy đã dành rất nhiều thời gian quí báu của mình để tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, định hướng cho
em trong việc nghiên cứu, hoàn thành đồ án. Em xin cảm ơn thầy Lưu Hồng Dũng Học viện Kỹ thuật Quân sự vì đã góp ý, chỉ dẫn thêm cho em trong quá trình xây dựng chương trình chữ ký bội.

Chữ ký bội và ứng dụng trong giao dịch hành chính

Google Driver  |  MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí