Black And White Proposal Project

Black And White Proposal Project

Black And White Proposal Project

Black And White Proposal Project

About item:

  • Indd, Idml And PDF

  • 30 Pages included

  • A4 And Letter Size

  • Easy Change Color Pallete

  • Print Ready CMYK And 300 ppi

  • All Shape Easy Editable

  • Well Organized Layered

  • Automatic Number Page

Thank you.

Google Driver   |  |   MegaNZ

Password Unzip: khosinhvien.com

Hướng dẫn getlink tại kho Sinh Viên  tại đây hoặc xem hình ảnh mịnh họa dưới

Nguồn Kho Sinh Viên - Tất cả dữ liệu chia sẽ hoàn toàn miễn phí